TV& VIDEO

người da đen

Phân biệt đối xử người da màu: Câu chuyện có bao giờ kết thúc ở Mỹ?

Phân biệt đối xử người da màu: Câu chuyện có bao giờ kết thúc ở Mỹ?

Vừa qua tại Mỹ đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình, bạo động phản đối cách đối xử phân biệt và bạo lực của lực lượng cảnh sát đối với những người da màu.