TV& VIDEO

người dân Ấn Độ

Người dân Ấn Độ vẫn trung thành với thanh toán tiền mặt

Người dân Ấn Độ vẫn trung thành với thanh toán tiền mặt

VTV.vn - Hiện nay, người dân Ấn Độ vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt và không sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử.