TV& VIDEO

người dân Ấn Độ

Tương lai vô định của những người thợ đánh máy chữ Ấn Độ

Tương lai vô định của những người thợ đánh máy chữ Ấn Độ

VTV.vn - Chủ trương số hóa của chính phủ Ấn Độ không chỉ tác động đến các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ làm nghề đánh máy.