TV& VIDEO

người dân Anh

Người dân Anh đến thăm tháp Eiffel nhiều hơn tới Big Ben

Người dân Anh đến thăm tháp Eiffel nhiều hơn tới Big Ben

VTV.vn - Theo một bảng khảo sát mới đây, số lượng người Anh đến thăm tháp Effeil hay tượng Nữ thần Tự do nhiều hơn cả tháp đồng hồ Big Ben.