TV& VIDEO

Người dẫn chương trình

Mỹ: Các ngôi sao ủng hộ việc kiểm soát súng đạn

Mỹ: Các ngôi sao ủng hộ việc kiểm soát súng đạn

VTV.vn - Ba ngôi sao nổi tiếng của Mỹ đã quyên tiền mỗi người 500.000 USD cho cuộc tuần hành ủng hộ kiểm soát súng.