người dân địa phương

Italy: Rome thông qua luật bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử

Italy: Rome thông qua luật bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử

VTV.vn - Chính quyền thành phố Rome đã thông qua luật bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử.