TV& VIDEO

người dân miền trung

Cây cao su có còn là "vàng trắng" của người dân miền Trung?

Cây cao su có còn là "vàng trắng" của người dân miền Trung?

VTV.vn - Một loại cây trồng chỉ chịu được bão cấp 10 nhưng lại được phát triển ở vùng thường xuyên có bão mạnh hơn thế. Đó là câu chuyện về cây cao su ở miền Trung.