TV& VIDEO

người dân nghèo

Mất tiền vì chuộc ngư dân bị bắt ở nước ngoài qua chủ tàu

Mất tiền vì chuộc ngư dân bị bắt ở nước ngoài qua chủ tàu

VTV.vn - Nhiều người dân nghèo ở 1 làng biển của tỉnh Phú Yên có người thân bị bắt giữ đã rơi vào bế tắc, khi tiền đã đưa nhưng chồng, con của họ không trở về.