TV& VIDEO

người dân Singapore

Singapore tưởng nhớ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Singapore tưởng nhớ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

VTV.vn - Ngay khi được tin ông Lý Quang Diệu qua đời, người dân Singapore đã tới các địa điểm như bệnh viện, phủ Tổng thống để tỏ lòng thương tiếc đối với ông.