TV& VIDEO

người dân tộc thiểu số

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

VTV.vn - Một chương trình nghệ thuật đặc sắc vừa được tổ chức tại TP Nha Trang chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.