TV& VIDEO

người dân vùng thiên tai

Kiều bào Đức hướng về người dân vùng thiên tai

Kiều bào Đức hướng về người dân vùng thiên tai

VTV.vn - Một cộng đồng Phật tử và người Việt ở Thủ đô Berlin, Đức đã hướng về người dân vùng lũ lụt Thừa Thiên-Huế với tất cả tấm lòng chia sẻ chân thành.