TV& VIDEO

người Do Thái

Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II

Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II

VTV.vn - Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai được tổ chức hôm qua (27/1).