TV& VIDEO

người Do Thái

Căng thẳng gia tăng ở Đông Jerusalem

Căng thẳng gia tăng ở Đông Jerusalem

VTV.vn - Israel đã thông qua một kế hoạch mở rộng khu định cư của người Do Thái ở Đông Jerusalem, nơi có rất đông người Palestine đang sinh sống.