TV& VIDEO

người dùng mạng xã hội

Saudi Arabia kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội

Saudi Arabia kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội

VTV.vn - Chính quyền Saudi Arabia mới đây đã kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội.