TV& VIDEO

người giám hộ

Nhiều hãng xe chớp thời cơ quảng cáo sản phẩm dành cho khách hàng nữ tại Saudi Arabia

Nhiều hãng xe chớp thời cơ quảng cáo sản phẩm dành cho khách hàng nữ tại Saudi Arabia

VTV.vn - Nhiều hãng xe hơi lớn trên thế giới như Volkswagen, Ford, Nissan nhanh chóng chớp thời cơ tiến hành các chiến dịch quảng cáo dòng xe dành cho khách hàng nữ ở Saudi Arabia.