TV& VIDEO

người giám hộ

Những nỗi sợ hãi thường trực của phụ nữ Saudi Arabia

Những nỗi sợ hãi thường trực của phụ nữ Saudi Arabia

VTV.vn - Phải đối mặt với những bất bình đẳng và định kiến to lớn, đôi khi chỉ những mong muốn giản dị của phụ nữ thôi cũng khó có thể thực hiện được.