TV& VIDEO

người Hà Nội

Lửa Thống Nhất xưa và nay

Lửa Thống Nhất xưa và nay

VTV.vn - 1 bao diêm Thống Nhất từ 60 năm về trước, có lẽ là bao diêm còn lại duy nhất tới tận bây giờ.