TV& VIDEO

người lớn tuổi

Đặc điểm chung của những người sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn

Đặc điểm chung của những người sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn

Những người đàn ông và phụ nữ trên 80 tuổi vẫn duy trì được nhận thức như những người trẻ tuổi có nghĩa là não bộ và khả năng tinh thần của họ có vẻ như miễn dịch với sự thoái hóa.