TV& VIDEO

người nghèo

"Ngân hàng bò" - Nơi người nghèo giúp người nghèo

"Ngân hàng bò" - Nơi người nghèo giúp người nghèo

VTV.vn - Sáng kiến "Ngân hàng bò" được một số địa phương áp dụng với kỳ vọng chính người nghèo sẽ giúp người nghèo thoát khó.