TV& VIDEO

người ngoài hành tinh

Năm 2018, con người chủ động liên lạc với người ngoài hành tinh

Năm 2018, con người chủ động liên lạc với người ngoài hành tinh

VTV.vn - Vào năm 2018, một nhóm các nhà khoa học thuộc tổ chức có tên gọi viết tắt là METI sẽ gửi thông điệp ra ngoài không gian để tìm sự sống ngoài Trái đất.