TV& VIDEO

người ngoại tỉnh

Tốt nghiệp Đại học đi làm bảo mẫu vì... không có hộ khẩu

Tốt nghiệp Đại học đi làm bảo mẫu vì... không có hộ khẩu

VTV.vn - Tại TP.HCM, nhiều người ngoại tỉnh tốt nghiệp Đại học phải đi làm bảo mẫu do không có hộ khẩu thành phố.