TV& VIDEO

Người Nhật Bản

Nhà hàng không lãng phí ở New York, Mỹ

Nhà hàng không lãng phí ở New York, Mỹ

VTV.vn - Tại New York, Mỹ có một nhà hàng đặc biệt. Nhà hàng này được gọi là nhà hàng không lãng phí, dù chỉ một khúc xương cá.