TV& VIDEO

người nộp thuế

Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

VTV.vn - Hôm nay (3/8), tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra Lễ tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016.