TV& VIDEO

người nộp thuế

Hoàn thuế điện tử minh bạch – công khai – thuận lợi

Hoàn thuế điện tử minh bạch – công khai – thuận lợi

VTV.vn - Hoàn thuế điện tử không chỉ đem lại lợi ích cho người nộp thuế mà còn giảm bớt gánh nặng cho cả cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ.