TV& VIDEO

người nuôi tôm

Tình trạng vùng nuôi tôm bị bỏ hoang tiếp tục kéo dài

Tình trạng vùng nuôi tôm bị bỏ hoang tiếp tục kéo dài

VTV.vn - Các vùng nuôi tôm tiếp tục bị bỏ hoang - một thực tế kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm qua.