TV& VIDEO

người phụ nữ Việt Nam

Phim tài liệu "Việt Nam - Tim tôi" vào chung kết ABU Prizes 2017

Phim tài liệu "Việt Nam - Tim tôi" vào chung kết ABU Prizes 2017

VTV.vn - Việt Nam - Tim tôi, bộ phim tài liệu đặc biệt do Trung tâm THVN tại TP.HCM và Ban Hợp tác quốc tế thực hiện, đã lọt vào vòng chung kết ABU Prizes 2017.