TV& VIDEO

người sử dụng lao động

Đi làm ngày 2/9 sẽ được hưởng 400% lương

Đi làm ngày 2/9 sẽ được hưởng 400% lương

VTV.vn - Người lao động làm việc vào ngày 2/9 năm nay sẽ được hưởng tổng cộng là 400% lương.