TV& VIDEO

người Syria

Hàng nghìn người dân Syria đi sơ tán

Hàng nghìn người dân Syria đi sơ tán

VTV.vn - Hoạt động này nằm trong thỏa thuận giữa chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy hồi tháng trước.