Người Tà Ôi

Hội tụ bản sắc Châu Á - Đêm thời trang tại Festival nghề truyền thống Huế

Hội tụ bản sắc Châu Á - Đêm thời trang tại Festival nghề truyền thống Huế

VTV.vn - Những hoạt động trong Festival nghề truyền thống Huế 2015 đã trở thành nơi hội tụ những cảm xúc, những khuynh hướng của các nhà thiết kế.