TV& VIDEO

người tài

Chuyện khuyến học, khuyến tài nơi Đất Tổ

Chuyện khuyến học, khuyến tài nơi Đất Tổ

Từ số tiền vài tỉ đồng sau hai năm hoạt động, vốn điều lệ của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Không như các quỹ khuyến học thông thường, cơ chế hoạt động của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ khá đặc biệt...