TV& VIDEO

người thất nghiệp

7,67% thanh niên đang thất nghiệp

7,67% thanh niên đang thất nghiệp

VTV.vn - So với quý 1, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có dấu hiệu tăng từ 7,29% lên 7,67%.