TV& VIDEO

người thu nhập thấp

Thủ tướng May mong muốn "làm mới giấc mơ nước Anh"

Thủ tướng May mong muốn "làm mới giấc mơ nước Anh"

VTV.vn - Thủ tướng Theresa May đã sử dụng cụm từ "làm mới giấc mơ nước Anh" để thể hiện các mong muốn của chính phủ nhằm nâng cao điều kiện sống của thế hệ trẻ.