TV& VIDEO

người tiêu dùng mỹ

Sự suy thoái của ngành công nghiệp may mặc thời trang tại Mỹ

Sự suy thoái của ngành công nghiệp may mặc thời trang tại Mỹ

VTV.vn - Càng ngày càng ít người Mỹ muốn bỏ tiền mua quần áo. Ngành công nghiệp may mặc thời trang đang gặp khó ngay trong thời kỳ kinh tế đang tăng trưởng tốt.