TV& VIDEO

người trẻ tuổi

Hoa có thể là sản phẩm chiếm 30% giao dịch online tại châu Âu

Hoa có thể là sản phẩm chiếm 30% giao dịch online tại châu Âu

VTV.vn - Các giao dịch chuyển phát hoa online tại châu Âu dự báo sẽ chiếm 30% các đơn đặt hàng dịch vụ trực tuyến này vào năm 2027.