TV& VIDEO

người trồng đào

Các nhà ngoại giao với Tết Việt

Các nhà ngoại giao với Tết Việt

VTV.vn - Với nhiều nhà ngoại giao nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Tết Việt cũng một cơ hội để họ tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Việt.