người trồng đào

Các nhà ngoại giao với Tết Việt

Các nhà ngoại giao với Tết Việt

VTV.vn - Với nhiều nhà ngoại giao nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Tết Việt cũng một cơ hội để họ tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Việt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive