TV& VIDEO

người Vân Kiều

Người phụ nữ dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục

Người phụ nữ dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục

VTV.vn - Bà Hồ Thị Con (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục và trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ khác.