TV& VIDEO

người về hưu

Anh: Đại học dành riêng cho những người đã về hưu

Anh: Đại học dành riêng cho những người đã về hưu

VTV.vn - Các lớp học tại trường Đại học U3A ở Anh gồm toàn những học viên “đầu bạc” với tuổi đời trên 50.