TV& VIDEO

người Việt trẻ

56% người Việt chi tiền mua hàng hiệu

56% người Việt chi tiền mua hàng hiệu

VTV.vn - Theo một công bố của Nielsen, có tới 56% người Việt sẵn sàng chi tiền để mua hàng hiệu.