TV& VIDEO

người Việt

Chàng trai Bangladesh mở dự án chăm sóc sức khỏe người Việt

Chàng trai Bangladesh mở dự án chăm sóc sức khỏe người Việt

VTV.vn - John Smith, người Bangladesh, rất yêu Việt Nam và thể hiện tình yêu đó bằng cách riêng của mình - chăm sóc sức khỏe cho người Việt.