người vô gia cư

Việc tử tế: Ngôi nhà yêu thương

Việc tử tế: Ngôi nhà yêu thương

VTV.vn - "Việc tử tế" ngày 8/5 là câu chuyện về một nơi tập trung những người vô gia cư, người già không nơi nương tựa. Nơi đó có tên Ngôi nhà yêu thương.