TV& VIDEO

người vô gia cư

Phần Lan tặng nhà cho người vô gia cư

Phần Lan tặng nhà cho người vô gia cư

VTV.vn - Tặng nhà cho người vô gia cư được xem là lý do quan trọng góp phần tích cực giúp số lượng người vô gia cư ở Phần Lan không những không tăng, mà thậm chí còn giảm.