TV& VIDEO

nguồn cung dầu

Citigroup: Giá dầu có thể tăng lên 60 USD/thùng

Citigroup: Giá dầu có thể tăng lên 60 USD/thùng

VTV.vn - Giá dầu có thể sẽ tăng lên 60 USD/thùng vào cuối năm năm 2017 chủ yếu do nhu cầu dầu thế giới tăng mạnh cộng thêm nguồn cung dầu OPEC giảm.