TV& VIDEO

nguồn kinh phí

Nghệ An còn 628 điểm ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật

Nghệ An còn 628 điểm ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật

VTV.vn - Cả tỉnh Nghệ An hiện có 628 điểm ô nhiễm môi trường do tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật, chiếm tỷ lệ lớn nhất so với các địa phương khác trên toàn quốc.