nguồn lợi

Quảng Bình thả rùa quý hiếm về biển

Quảng Bình thả rùa quý hiếm về biển

Chiều 4/8, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình đã tổ chức thả rùa da quý hiếm về biển.