TV& VIDEO

nguồn lực xã hội

Quảng Ngãi bàn giao nhà cho người có công với Cách mạng

Quảng Ngãi bàn giao nhà cho người có công với Cách mạng

VTV.vn - Sáng nay (3/10), tỉnh Quảng Ngãi đã công bố hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.000 nhà ở cho hộ gia đình, người có công với Cách mạng.