TV& VIDEO

nguồn nhân lực

Nhật Bản nỗ lực tạo giải phóng người phụ nữ khỏi gánh nặng gia đình

Nhật Bản nỗ lực tạo giải phóng người phụ nữ khỏi gánh nặng gia đình

VTV.vn - Cuộc vận động giải phóng phụ nữ ở Nhật Bản khỏi gánh nặng chăm sóc gia đình vẫn đang được thúc đẩy, hướng đến mục tiêu cải thiện tỷ lệ sinh và bổ sung nguồn nhân lực.