TV& VIDEO

nguồn nước bị ô nhiễm nặng

Trại heo xả thải, người dân Đồng Nai thiếu nước sạch trầm trọng

Trại heo xả thải, người dân Đồng Nai thiếu nước sạch trầm trọng

VTV.vn - Tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, các trại heo xả thải trực tiếp khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng, người dân không có nước sinh hoạt và sản xuất.