TV& VIDEO

Nguồn vốn ODA

Tổ chức hợp long cầu Vàm Cống vào cuối tháng 9/2017

Tổ chức hợp long cầu Vàm Cống vào cuối tháng 9/2017

VTV.vn - Sẽ tổ chức hợp long cầu Vàm Cống vào cuối tháng 9/2017 là một nội dung trao đổi tại cuộc họp của UBND TP Cần Thơ vào chiều 18/9.