TV& VIDEO

Nguồn vốn ODA

TP.HCM: Tiếp tục ứng 1.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 1

TP.HCM: Tiếp tục ứng 1.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 1

VTV.vn - Trong khi chờ đợi nguồn vốn ODA được cấp từ Trung ương, TP.HCM sẽ tiếp tục ứng khoảng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho dự án đường sắt đô thị tuyến metro số 1.