TV& VIDEO

ngưỡng điểm xét tuyển năm 2016

Danh sách điểm xét tuyển vào các trường Đại học năm 2016

Danh sách điểm xét tuyển vào các trường Đại học năm 2016

VTV.vn - Các trường Đại học trên toàn quốc đã lần lượt công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2016. Thí sinh có thể tham khảo trước khi lựa chọn trường nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.