TV& VIDEO

nguy cơ béo phì

Nguy cơ béo phì ở trẻ liên quan chế độ ăn của mẹ trong giai đoạn cho con bú

Nguy cơ béo phì ở trẻ liên quan chế độ ăn của mẹ trong giai đoạn cho con bú

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu trên vừa được công bố tại cuộc họp thường niên làn thứ 100 của Hiệp hội nội tiết, diễn ra tại thành phố Chicago, Illinois, Mỹ.