nguy cơ khủng bố

Thách thức với châu Âu khi tù nhân khủng bố được trả tự do

Thách thức với châu Âu khi tù nhân khủng bố được trả tự do

VTV.vn - Câu hỏi đặt ra là sẽ có bao nhiêu người thực sự từ bỏ tư tưởng cực đoan, bao nhiêu người lại tiếp tục dấn thân vào con đường cũ và những người còn lại sẽ có lựa chọn gì?