TV& VIDEO

nguy cơ khủng bố

Ngăn chặn nguy cơ khủng bố, hoạt động chống phá trong tuần lễ APEC

Ngăn chặn nguy cơ khủng bố, hoạt động chống phá trong tuần lễ APEC

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng đã thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng các phương án, phân công nhiệm vụ từ nay đến thời điểm diễn ra APEC.