TV& VIDEO

nguy cơ mắc bệnh ung thư

Nguy cơ mắc bệnh ung thư ở lao động nữ làm ca đêm

Nguy cơ mắc bệnh ung thư ở lao động nữ làm ca đêm

VTV.vn - nguy cơ mắc ung thư trung bình của phụ nữ châu Âu và Bắc Phi làm ca đêm cao hơn tới 19% so với người chỉ làm ban ngày.