TV& VIDEO

nguy cơ ô nhiêm môi trường

Người dân sẽ được đánh giá tác động môi trường như nào?

Người dân sẽ được đánh giá tác động môi trường như nào?

VTV.vn - Hội thảo "Sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường: Từ chính sách đến thực tiễn" sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ sáng 19/9.