TV& VIDEO

nguy cơ phá sản

Daewoo thoát khỏi nguy cơ phá sản

Daewoo thoát khỏi nguy cơ phá sản

VTV.vn - Nhóm chủ nợ của Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đã nhất trí thông qua phương án xử lý nợ của Daewoo do Chính phủ Hàn Quốc đề xuất.