TV& VIDEO

nguy cơ sạt lở

Nam Bộ sẵn sàng sơ tán dân trước bão Tembin

Nam Bộ sẵn sàng sơ tán dân trước bão Tembin

VTV.vn - Hiện nay, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó...